color dopler arterija - dopler karotida - dopler bubrežnih arterija
  www.moje-vene.com

Color Doppler arterija:

Kolor dopler arterija ultrazvučna je pretraga koja pomoću ultrazvučne slike i tzv. Dopplerova efekta bilježi anatomski izgled arterija nogu, ruku, vrata (karotida), bubrega, trbuha ili drugih organa, te brzinu i smjer strujanja krvi kroz arterije.

Kao i druge ultrazvučne pretrage, i dopler arterija bezbolna je i bezopasna pretraga. Svrha joj je prikazati arterije i uočiti postoji li oštećenje neke od njih. Pored navedenog, moguće je izvoditi i mjerenje arterijskih AB indeksa, koji daju vrijednu opću informaciju o stupnju oštećenja arterija.

Dr. Anton Krnić objavio je 2006. najcitiraniji hrvatski rad o color Doppleru arterija nogu u Švicarskom časpoisu "Vasa", te radove o dopleru karotida i vertebralnih arterija i arterija ruku.

2009. godine Anton Krnić je obranio doktorsku disertaciju na temu kolor doplera.

Dr. Krnić, pored kolor doplera arterija, svakodnevno izvodi i druge pretrage arterijskog sustava nogu, vrata, ruku, bubrega, kao što su digitalna suptrakcijska angiografija (DSA) i CT angiografija (MSCTA), te zahvate na arterijama - balonska angioplastika (PTA) i implantacija stenta u arterije.

Kao interventni radiolog, dr. Anton Krnić, uz izvođenje doplera arterija, pacijentima pruža konzultacije u vezi potrebnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka na arterijama, te mogućnostima liječenja metodama interventne radiologije.

Dr. Krnić je od studenog 2008. angažiran u moderno opremljenoj Poliklinici Sinteza u zagrebačkom poslovnom središtu.

 

Color Doppler arterija


 Literatura:

Obojeni dopler arterija nogu
Obojeni dopler abdominalne cirkulacije